Τεχνικό Φυλλάδιο UniverSIS

Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Student Information System) για τη διαχείριση των ακαδημαϊκών θεμάτων των Πανεπιστημίων

Ο ιστοχώρος αυτός αποτελεί το τεχνικό φυλλάδιο του συστήματος και περιγράφει σε βάθος

Η ομάδα έργου της λύσης UniverSIS συντηρεί και ενημερώνει υλικό στα παρακάτω sites